instagram

Problemen voor vertrek

tit3

Al voor het vertrek uit Southampton had Titanic te kampen met verschillende gebreken.

Voor vertrek ontdekte men een kolenvuur in een van de bunkers. Dit was alarmerend maar niet ongewoon op stoomschepen in die dagen. Stokers spoten de smeulende kolen nat en schepte het opzij om bij de basis van de brand te komen. Na beoordeling van de situatie concludeerde de kapitein en de hoofdwerktuigkundige dat het onwaarschijnlijk was dat het schade had veroorzaakt die van invloed zou kunnen op de rompconstructie.
De stokers werden bevolen om de brand op zee verder te beheersen. Volgens deskundigen werd het vuur echter onbeheersbaar nadat het schip Southampton had verlaten waardoor de bemanning probeerde op hoge snelheid te varen. De fatale botsing met de ijsberg had voorkomen kunnen worden wanneer er langzamer was gevaren.

Een andere verontrustende evenement vond plaats toen Titanic de haven van Southampton verliet.
Het ontsnapte maar ternauwernood aan een botsing met de America Line SS New York. Bijgelovigen wijzen er vaak op dat dit de ergste soort voorteken voor een schip zijn dat vertrekt voor z’n eerste reis.